ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản chung

Vieclam.laodong.com.vn có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

• Khách hàng đăng tin trên Vieclam.laodong.com.vn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực của tin đăng. Vieclam.laodong.com.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Vieclam.laodong.com.vn .

• Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Vieclam.laodong.com.vn có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.

Điều khoản riêng về nội dung

Vieclam.laodong.com.vn từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác.

• Với tin đăng có website hoặc đường link có nội dung xấu Vieclam.laodong.com.vn sẽ từ chối đăng và xóa website hoặc link này mà không cần phải báo trước

• Các thông tin đăng trên website Vieclam.laodong.com.vn không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ xóa giá mà không cần thông báo trước. Với một số thông tin của khách hàng có ghi giá của sản phẩm, nếu Ban biên tập nhận thấy mức giá này không phù hợp với mức giá chung trên thị trường, chúng tôi sẽ bỏ giá, mà không cần thông báo trước.

• Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website.

• Với Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của web hoặc báo khác.

• Với Video: Chỉ tải lên các video do bạn tạo hoặc bạn được quyền sử dụng, Video không được chèn Logo của web hoặc kênh khác.

Điều khoản riêng về quy tắc đăng tin

• Chúng tôi sẽ từ chối đăng các tin nếu khách hàng không điền đầy đủ thông tin, hoặc nội dung tin quá ngắn, quá sơ sài.

• Nội dung tin trùng lặp trong vòng 30 ngày, chúng tôi có quyền từ chối duyệt tin.

• Với mỗi tin sẽ có 1 mã tin (ID tin) ứng với URL tương ứng. Khách hàng nên lưu lại các URL này để chia sẻ bạn bè cũng như để phục vụ cho việc sử dụng tin nhắn để đẩy tin đó lên các vị trí hiển thị tốt nhất.