Đánh giá 45 trường cao đẳng đào tạo thí điểm 22 bộ chương trình chuyển giao của Đức

Hôm nay, Tổng cục GDNN tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá các điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức các trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm 22 bộ chương trình của Đức”.

 

Thực hiện Quyết định 371/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế" giai đoạn 2012-2015.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao 22 bộ chương trình cho 22 nghề trọng điểm điểm cấp độ quốc tế từ CHLB Đức. Để đảm bảo chất lượng đào tạo đạt chuẩn của Đức, được Đức công nhận và cấp bằng tốt nghiệp thì các trường tham gia đào tạo thí điểm phải được phía Đức kiểm định và đánh giá đạt các tiêu chí của Đức.

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh cho biết, kết quả kiểm định từ tháng 01.2019 đến nay cho thấy hầu hết các trường  đạt các tiêu chí kiểm định của Đức (đạt có điều kiện), một số trường được chuyên gia Đức đánh giá cao về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đào. Tuy nhiên, vẫn còn 4 trường đến thời điểm này vẫn phải tiếp tục cải thiện các điều kiện về trang thiết bị để đạt chuẩn của Đức. Như vậy, với kết quả kiểm định này đã nâng tổng số các trường đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế lên con số trên 60 trường ở trên 30 nghề của Úc, Đức, Mỹ,...Với kết quả trên sẽ giúp các cơ sở GDNN chất lượng cao đào tạo ngày càng nhiều số sinh viên đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu không những của thị trường lao động trong nước mà cả thị trường lao động khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, để công tác chuyên giao đạt kết quả cao, 

Tổng cục trưởng đề nghị các trường cần tập trung nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, nhất là các giảng viên được các trường cử sang Đức học tập phải cố gắng để được phía Đức cấp cấp Chứng chỉ. Bên cạnh đó, các trưởng cũng cần tăng cường công tác tác truyền thông thu hút và giải quyết việc làm cho sinh viên khi tham gia học chương trình này...  


tin đã đăng