Đôn đốc thu, giảm nợ đọng cuối năm

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu, đặc biệt tăng cường đốc thu, giảm nợ đọng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT tháng 8.2019 ngày 8.8 vừa qua, báo cáo của Ban Thu, BHXH Việt Nam cho thấy, đến ngày 31..7, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN cả nước là 200.292 tỷ đồng, đạt 55,7% kế hoạch giao.

Số người tham gia BHYT hơn 84 triệu người, đạt 99,7% kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,5% dân số, vượt 1,4% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg. Số còn phải phát triển 5 tháng cuối năm là 562.473 người. Trong đó, 5 tỉnh, thành phố vượt kế hoạch về phát triển số người tham gia BHYT như: Bắc Giang, Quảng Trị, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người, đạt 95% kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc còn phải phát triển 5 tháng cuối năm 2019 là 752 nghìn người.

Số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 424.209 người, đạt 86,4% kế hoạch giao. Một số tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như: Sơn La, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Nam, Sóc Trăng.

Thông qua việc khai thác cơ sở dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, riêng trong tháng 7/2019, cơ quan BHXH các địa phương đã khai thác thêm được 2.712 đơn vị với 17.144 lao động tham gia BHXH. Đến nay, có 48.887 đơn vị với 518.093 lao động tham gia BHXH bắt buộc. 

Tuy nhiên, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN còn cao; trong đó, số tiền nợ phải tính lãi là 6.803 tỷ đồng, chiếm 1,79% số phải thu.

Báo cáo tình hình thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN của Vụ Thanh tra - Kiểm tra (BHXH Việt Nam) cho thấy, hết ngày 15/7, BHXH các địa phương đã thanh, kiểm tra tại  đơn vị, phát hiện 15.475 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng 59,1 tỷ đồng; 14.310 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng 13,1 tỷ đồng.

Qua thanh, kiểm tra cũng đã ban hành 392 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu 17,2 tỷ đồng và đã thu được 7,6 tỷ đồng...

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu từ nay đến hết năm 2019, BHXH các địa phương tập trung tập trung triển khai hiệu quả công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN. Trong đó, tập trung khai thác dữ liệu thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đủ số lao động; kiên quyết chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với các đơn vị cố tình vi phạm. 

Thêm nữa, hàng tháng BHXH các tỉnh, huyện cần bám sát các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải thu của những tháng trước theo thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

Đặc biệt, giám đốc BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể và đánh giá kết quả công tác đối với từng cán bộ thu trong việc rà soát dữ liệu thuế, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; đôn đốc thu, giảm nợ.

Ngoài ra, BHXH các tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT; chủ động, tích cực phối hợp bưu điện rà soát, mở hội nghị phát triển đối tượng tham gia, không dừng lại khi đã đạt và vượt chỉ tiêu. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH có thể nghiên cứu tiếp tục giao thêm chỉ tiêu phù hợp địa phương; đẩy nhanh tiến độ rà soát dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số BHXH…

tin đã đăng