Nhiều khó khăn trong nỗ lực hạn chế lao động trẻ em

Lao động trẻ em là vấn đề tồn tại đã lâu và khá nhức nhối trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở nước ta. Đặc biệt, trong giai đoạn mới, khi Việt Nam càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới thì nhiều cam kết quốc tế về lao động, đặc biệt là lao động trẻ em càng trở nên khó khăn với nhiều thách thức.

1,75 triệu lao động trẻ em

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam, thế giới hiện có khoảng 152 triệu trẻ em độ tuổi 5-17 đang làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh..., tập trung ở các ngành nông nghiệp (70,9%), dịch vụ (17,1%), ngành công nghiệp (11,9%). Tại Việt Nam, hiện có 1,75 triệu lao động trẻ em, tập trung trong khu vực kinh tế phi chính thức với khoảng 1,7 triệu trẻ em.

Ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam cho rằng, với 1,75 triệu lao động trẻ em tại Việt Nam, các chuỗi cung ứng sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ có nguy cơ tồn tại lao động trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục Trưởng Cục Trẻ em.

Trong khi đó, ngay trong hộ sản xuất gia đình, có khi trẻ em lại chính là những người bị bóc lột bởi phải làm việc không lương. Nhiều hộ, do cha mẹ thu nhập thấp, việc kinh doanh không có lãi nên họ thường không thuê lao động mà dùng chính con cái mình làm lao động không hưởng lương.

Trên thực tế, khi được cha mẹ, người thân sai làm việc, nhiều trẻ em sẵn sàng làm việc mà không thắc mắc hay đòi hỏi tiền công nên nhiều người "tận dụng" để sai khiến các em làm việc.

Nhiều khó khăn khi xử lý

Ông Chang Hee Lee cho rằng phòng, chống lao động trẻ em là việc không đơn giản với các quốc gia và đòi hỏi phải có những chính sách đồng bộ. Cụ thể, phải thực hiện các chính sách như: Giáo dục, bảo trợ xã hội, tạo việc làm bền vững cho cha mẹ. Riêng với các doanh nghiệp, cần đảm bảo không sử dụng lao động trẻ em.

Thực tế cho thấy, trẻ em phải lao động và làm việc sớm sẽ để lại nhiều hậu quả, trực tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển về thể chất và tâm lý của trẻ em. Trẻ em - tương lai của đất nước không được quan tâm đúng mức, đầu tư phát triển cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đất nước.

 

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em cho hay, mục tiêu của dự án giảm thiểu và xóa bỏ lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 đã đề cập cụ thể về trách nhiệm các bên liên quan, hướng đến nhận thức, năng lực, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan đến người sử dụng lao động, cộng đồng và trẻ em. Tuy nhiên, nhận thức của xã hội về lao động trẻ em ở Việt Nam hiện nay chưa thực sự rõ ràng và chưa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành nên cần phải thực hiện quyết liệt vấn đề này bằng tuyên truyền và xử lý mạnh, đủ sức răn đe.

tin đã đăng