Tăng cường hợp tác với GIZ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày 9.9, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm việc với Đoàn đánh giá của GIZ do Tiến sỹ Juergen Hartwig, Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam làm trưởng Đoàn.

Về kết quả hoạt động của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam thời gian qua, bên cạnh những chuyển biến tích cực của hệ thống giáo dục nghề nghiệp như sự tăng trưởng của mạng lưới cơ sở đào tạo, quy mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo từng bước được nâng cao,... vẫn còn một số tồn tại, thách thức.

Cụ thể, quy mô tuyển sinh của hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn khiêm tốn, đao tạo ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn trong quy mô tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.Theo khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế, trình độ kỹ năng của lao động Việt Nam còn thấp so với thế giới. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Công tác dự báo nhu cầu của thị trường lao động, việc thống kê lực lượng lao động theo số lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, trình độ kỹ năng còn hạn chế;...

Theo các chuyên gia của Đoàn đánh giá GIZ, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ lớn của Chính phủ Việt Nam, các hoạt động của Dự án này đa dạng, thiết thực cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Những kết quả đạt được sẽ làm nền tảng để xây dựng chương trình hợp tác cho giai đoạn tiếp theo để phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Để phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo cần tăng cường thiết kế chương trình đào tạo kỹ năng nghề trong toàn hệ thống cơ sở đào tạo; duy trì phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp đồng đều ở tất cả các địa phương và làm thế nào để tăng cơ hội tiếp cận của người dân với hệ thống giáo dục nghề nghiệp; Những hoạt động thí điểm của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam cần được nhân rộng và quan trọng hơn cần nghiên cứu để đưa vào thể chế, chính sách ở tầm vĩ mô; Chính phủ Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia giáo dục nghề nghiệp;…

Ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng cho rằng, trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp đang trong giai đoạn nước rút cho thời gian còn lại của năm 2019, cũng như năm 2020, kết thúc giai đoạn 2016 -2020, xây dựng chương trình, kế hoạch, tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Đức, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Những kết quả đó sẽ là nền tảng để đổi mới, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, giai đoạn từ 2021 đến 2030.


tin đã đăng