Tiếp nhận gần 400 thiết bị tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI

Ngày 27.8, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đã tiếp nhận 393 thiết bị tự làm của 215 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến từ 57 tỉnh/thành phố gửi về tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019.

Theo đó, các thiết bị đăng ký dự thi tập trung ở 04 nhóm nghề: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (184 thiết bị chiếm 47%), Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (114 thiết bị chiếm 29%), Máy tính và Công nghệ thông tin (23 thiết bị chiếm 5,8%) và Tổng hợp (72 thiết bị chiếm 18,2%). Trong đó, nhóm nghề Tổng hợp gồm các thiết bị của các nghề: Y tế; Xử lý nước thải; Nuôi trồng thủy sản; Thú y; Kỹ thuật xây dựng; Du lịch, khách sạn, nhà hàng; Sản xuất chế biến …

Tham gia vào Hội thi năm nay, các tác giả/nhóm tác giả dự thi đều là những nhà giáo có kỹ năng nghề cao và đã từng thiết kế, chế tạo thành công những sản phẩm đạt chất lượng cao và đang áp dụng cho công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua Hội thi, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có dịp trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sáng chế và cải tiến thiết bị đào tạo, tạo phong trào tự làm thiết bị rộng rãi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để đội ngũ giáo viên, học sinh và sinh viên phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo trong việc tạo nên các thiết bị đào tạo có chất lượng phù hợp với chương trình đào tạo, sát với thực tế sản xuất để ứng dụng vào thực tiễn dạy và học, đồng thời tiết kiệm kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, qua Hội thi, các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng sẽ được lựa chọn để phổ biến nhân rộng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước, góp phần phát huy hiệu quả về chất lượng đào tạo...

Việc chấm thi được tiến hành công khai, các giám khảo cho điểm độc lập bằng phương pháp bỏ phiếu kín. Để đảm bảo công bằng trong chấm thi, danh sách cán bộ chấm thi đối với từng loại thiết bị được giữ kín cho đến sát thời điểm tổ chức chấm thi. Kết quả chỉ được công bố trong lễ bế mạc hội thi.

tin đã đăng