Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã sâu vào cuộc sống

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, chính sách BHTN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là công cụ quản trị thị trường, đem lại lợi ích cho người lao động và người sử dụng.

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, chính sách BHTN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là công cụ quản trị thị trường, đem lại lợi ích cho người lao động và người sử dụng.

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, chính sách BHTN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là công cụ quản trị thị trường, đem lại lợi ích cho người lao động và người sử dụng.

Số người tham gia BHTN tiếp tục gia tăng

Chính sách BHTN quy định trong Luật Việc làm có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015 được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển chính sách BHTN trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2009). Đây là một chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội với mục tiêu hỗ trợ người lao động, duy trì phát triển việc làm, ngăn ngừa thất nghiệp; thay thế, bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi thất nghiệp; hỗ trợ người thất nghiệp tham gia học nghề để nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm để người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới. Đồng thời, người lao động còn được hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, chính sách BHTN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, là công cụ quản trị thị trường, đem lại lợi ích cho người lao động và người sử dụng, từng bước xã hội hóa nguồn hình thành Qũy BHTN; được người lao động và người sử dụng lao động đón nhận một cách tích cực và được dư luận xã hội đánh giá cao.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì số người tham gia BHTN liên tục tăng qua các năm: nếu như năm 2009 mới có 5,993 triệu người tham gia BHTN thì đến năm 2016 đã tăng lên 11,061 triệu người (tăng 84,5%). Tính đến hết tháng 9.2017 số người tham gia BHTN là 11,262 triệu người (bằng 85,6% so với số người tham gia bảo hiểm xã hội).

Theo bản tin cập nhật thị trường lao động quý 3/2017, cả nước có 186.813 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 99.997 người so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 34.076 người so với quý 2/2017.

Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, Bộ LĐTB&XH cho biết, nguyên nhân thất nghiệp do hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc. Bên cạnh đó, còn do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu và có 1,7% do người lao động bị xử lý kỷ luật, bị sa thải.

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động không có bằng cấp/chứng chỉ chỉ chiếm 68%, có trình độ đại học và trên đại học chiếm 12.7%. Người lao động thất nghiệp trong lĩnh vực may – da giày-dệt-nhuộm-thiết kế thời trang chiếm tỷ lệ lớn nhất khoảng 35,1%.

Tiếp nhận và giải quyết hưởng các chế độ BHTN

Số lượt người được tư vấn chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng TCTN và có xu hướng tăng theo từng năm: tính đến tháng 11.2017 tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 3.944.283 người bằng 110% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN. Chỉ tính riêng tháng 11.2017, số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm bằng 162% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN. Một số địa phương có tỷ lệ người được tư vấn, giới thiệu việc làm cao là Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng...

Về hỗ trợ học nghề: Theo báo cáo của các địa phương thì tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được cơ quan lao động tổ chức để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật. Số lượng người được hỗ trợ học nghề có xu hướng tăng qua từng năm: Tính đến hết tháng 11.2017 số người được hỗ trợ học nghề là 121.560 người. Riêng tháng 11.2017, số người được hỗ trợ học nghề là 32.185 người, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 12,7% so với trung bình năm 2016. Một số địa phương có số người có quyết định hỗ trợ học nghề nhiều là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội...

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: Đây là một chế độ hỗ trợ người lao động thông qua người sử dụng lao động để phòng ngừa nguy cơ thất nghiệp, duy trì việc làm đối với người lao động tham gia BHTN. Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay, chưa có người sử dụng lao động nào có nhu cầu hưởng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trợ cấp thất nghiệp: Tính đến tháng 11.2017, số người hưởng TCTN là 3.572.422 người. Số người tham gia BHTN tăng nên số người có quyết định hưởng TCTN có xu hướng tăng qua từng năm (năm 2016 tăng 13% so với năm 2015; 11 tháng đầu năm 2017 tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016). Trong số những người có quyết định hưởng TCTN thì người lao động ở độ tuổi 24-40 chiếm tỷ lệ cao, lao động nữ mất việc làm nhiều hơn lao động nam. Một số địa phương có số người hưởng TCTN cao là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Thanh Hóa, Long An... Các địa phương có ít người hưởng TCTN là Điện Biên, Lai Châu,...

Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg theo hướng thay đổi mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ học nghề nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho người thất nghiệp khi tham gia học nghề.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ có biện pháp để cải tiến quy trình hỗ trợ học nghề, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người lao động; phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động; đẩy mạnh hợp tác liên ngành, hợp tác quốc tế về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động nhằm tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN.

 

 

tin đã đăng