Đồng Tháp: 1.651 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Năm 2017, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.651 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt trên 65% kế hoạch năm. Với con số này, Đồng Tháp tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long về số lao động xuất ngoại lao động trong 3 năm liền. Điều đáng nói, trong số 1.651 lao động Đồng Tháp đang làm việc ở nước ngoài, thị trường lao động Nhật Bản chiếm trên 1.050 lao động; số lao động còn lại phân bổ ở các thị trường, như: Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia...

Hầu hết lao động Đồng Tháp đang làm việc ở nước ngoài chủ yếu là các nhóm ngành xây dựng, cơ khí, điện tử, nông nghiệp… Thu nhập của lao động đang làm việc ở thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc có mức bình quân khoảng 28 triệu đồng/người/tháng, Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 15 triệu đồng/người/tháng, Malaysia khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo, Đồng Tháp không chạy theo số lượng lao động xuất ngoại làm việc mà chú tâm vào thị trường lao động; tỉnh hướng đến các nước tiên tiến, văn minh, hiện đại... để người lao động có thu nhập cao nhất và ít rủi ro nhất, giúp người lao động thực hiện được mục tiêu: “đi làm thuê về làm chủ”.

tin đã đăng