Hà Nội: Huy động gần 15 tỉ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình số 02 – CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”, Hà Nội huy động tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới là 14,864 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, huyện, xã và huy động nguồn vố ngoài ngân sách.

Thông tin trên được cung cấp tại Hội nghị họp giao ban quý I năm 2017 do Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nội thôn mới ngày 5.4.

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố Hà Nội có 2 huyện (Đan Phượng và Đông Anh) đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện (Thanh Trì và Hoài Đức) đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để trình Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 255/386 xã (chiếm 66,06%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong số 131 xã còn lại, theo kết quả tự thẩm định của các địa phương, có 5 đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí (tăng 5 xã so với năm 2016), có 87 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí (giảm 01 xã so với năm 2016), có 39 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí (giảm 03 xã so với năm 2016), không có xã nào đạt dưới 11 tiêu chí (xã Ba Vì huyện Ba Vì đã đạt và cơ bản đạt tăng thêm 03 tiêu chí so với năm 2016).

Bên cạnh đó, việc xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn như nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước; công tác đấu giá đất ở một số địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, việc thu hút nguồn lực xã hội chưa được nhiều, đặc biệt là huy động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn đầu tư còn chưa đồng đều giữa các địa phương và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tại hội nghị, các địa phương đưa ra những khó khăn, kiến nghị trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn như  tiêu chí về môi trường ở một số địa phương chưa đảm bảo, nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học chuẩn quốc gia còn chậm…Theo ông Hoàng Mạnh Phú – Bí thư  Huyện ủy Phúc Thọ đưa ra những khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, việc doanh nghiệp hoặc hộ dân thuê đất gặp nhiều bất cập do thời gian thuê đất chỉ được 5 năm. Thứ hai, mời gọi đầu tư xây dựng khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thứ ba, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tiêu thụ chế biến nông sản còn nhiều vấn đề nan giải. Từ đó, huyện đưa ra những khiến nghị hướng dẫn chuyển đổi đất lúa sang cây trông khác tạo năng suất kinh tế và hình thành vùng nông nghiệp tiên tiến.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đưa ra những phương hướng, giải pháp xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017: “Nâng cao tiêu chí các xã đạt được, nhất là các huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm chỉ đạo 51 xã đăng kí đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Có những tiêu chí không cần đầu tư kinh phí, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc tuyên truyền vận động thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, bổ sung sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, tăng cường phân cấp thực hiện cho huyện và xã. Đặc biệt là các thủ tục liên quan tới đấu giá đất, thủ tục xin cấp giá sàn.

VÂN ANH

tin đã đăng