Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Thực hiện chủ trương chỉ đạo của thành phố và Sở LĐTBXH về công tác cải cách hành chính, hiện nay quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm DVVL Hà Nội đã rút ngắn được ba ngày (hiện là 17 ngày); giải quyết hỗ trợ học nghề theo quy định là 15 ngày, nay đã rút ngắn còn 11 ngày.

Hiện nay hằng tháng có khoảng hơn 80% số NLĐ đang hưởng TCTN tại Trung tâm DVVL Hà Nội đăng ký nhận TCTN qua tài khoản ATM, số còn lại NLĐ đăng ký nhận bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện. Để tạo điều kiện tốt nhất cho NLĐ, Trung tâm đang tổ chức bảy điểm tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực BHTN tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chính sách BHTN, Trung tâm DVVL Hà Nội đã có phần mềm quản lý về giải quyết chính sách BHTN; phần mềm về quản lý cung cầu lao động; phần mềm kết nối việc làm và hiện Trung tâm đang xây dựng Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho NLĐ có thể đăng ký và nộp hồ sơ online trên mạng internet. Việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết chính sách BHTN đã góp phần giảm phiền hà, giảm thời gian đi lại cho NLĐ, bảo đảm NLĐ được hưởng đầy đủ các chính sách về BHTN.

 

Quốc Hùng

tin đã đăng