Hải Phòng: Tích cực nâng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Để nâng cao số người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp, UBND Thành phố Hải Phòng từng triển khai kế hoạch 232/KH-UBND về việc kiểm tra, rà soát, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nhờ đó, đến nay, thành phố phát triển mới 1.147 đơn vị với 7.000 lao động tham gia. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng hơn 4.000 đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động.

Năm 2018, Hải Phòng tập trung công tác tuyên truyền bằng các hình thức: đối thoại, hội nghị, hỏi đáp, phát tờ rơi; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động tại các đơn vị, doanh nghiệp kịp thời đôn đốc, vận động, kiên quyết xử phạt đối với các đơn vị cố tình vi phạm. Đối với đơn vị, doanh nghiệp cố tình né tránh, chây ỳ sẽ thành lập đoàn xuống kiểm tra trực tiếp và tùy vào tình hình sản xuất đơn vị có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động đăng ký tham gia, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời.

 

 

Tiến Dũng

tin đã đăng