Hội thảo “Quản lý hiệu quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp”

Từ ngày 30.10.2018 đến 01.11.2018, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Quản lý hiệu quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Ban quản lý Dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, lãnh đạo Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam”; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cán bộ phòng ban của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp; GS.TS Gebhard Hafer, chuyên gia, Hiệu trưởng trường BBW University of Applied Science chủ trì đề dẫn hội thảo.

 

Mục tiêu của Hội thảo là cập nhật các thông tin về khung pháp lý thực hiện cơ chế tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về các phương thức quản lý tốt nhằm nâng cao hiệu quả hạch toán kinh tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tìm kiếm các khả năng đa dạng hóa nguồn thu cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đặc biệt là các mô hình và cơ chế tiếp cận với doanh nghiệp; lấy ý kiến đại biểu về các nhu cầu tập huấn, xây dựng năng lực cho cán bộ, giảng viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong năm 2019 -2020.

Tại Hội thảo, GS.TS Gebhard Hafer, Hiệu trưởng Trường BBW University of Applied Science đã trình bày một số nội dung liên quan đến các yếu tố cơ bản trong quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế tự chủ, kế hoạch tài chính và ngân sách trong hoạt động của giáo dục nghề nghiệp, cụ thể là các chuyên đề: Giáo dục nghề nghiệp và một số tác động của cơ chế tự chủ tới hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tài chính và ngân sách của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế tự chủ; tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp: cơ cấu tổ chức và tư cách pháp nhân; lập kế hoạch chiến lược cho phòng ban của bạn; Hợp tác với doanh nghiệp: Trao đổi và chia sẻ thông tin với doanh nghiệp, thông điệp tiếp cận với doanh nghiệp.

Cũng tại Hội thảo, GS.TS Gebhard Hafer đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về hệ thống giáo dục nghề nghiệp, chính sách về tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Đức và một số khuyến cáo về thực hiện cơ chế tự chủ giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Các đại biểu dự Hội thảo đã tích lũy thêm kinh nghiệm qua các bài tập thực hành về lên kế hoạch tài chính và ngân sách.

tin đã đăng