Huyện Triệu Sơn: Năm 2018 giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động

Năm 2018 huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động, trong đó lao động qua đào tạo đạt từ 63,2%.
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt. Thông qua nhiều giải pháp thiết thực, như: Hỗ trợ đào tạo nghề cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đối tượng nông dân thiếu đất sản xuất, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động... Các ngành, nghề chủ yếu được đào tạo như: May mặc, trồng trọt, chăn nuôi, thú y và các nghề phi nông nghiệp khác.

Từ những nỗ lực, với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể, năm 2017 toàn huyện có 3.520 lao động có việc làm ổn định (đạt 100,6% kế hoạch); 2.415 lao động được đào tạo nghề (đạt 100,6% kế hoạch). Từ kết quả đã đạt được trong năm 2017, huyện Triệu Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu năm 2018 giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động, trong đó xuất khẩu 400 lao động trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%.

Hoàng Minh

tin đã đăng