Nạn nhân và người nhà nạn nhân bị buôn bán người được bảo vệ như thế nào?

Bà Hoàng Thị Hương (ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) hỏi: Gia đình tôi đã tố cáo hành vi của đối tượng mua bán người, sau đó có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đe doạn, vậy trong trường hợp này chúng tôi được pháp luật bảo về như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 30 Luật phòng, chống buôn bán người, nạn nhân và người thân thích của họ được:

a) Bố trí nơi tạm lánh khi nạn nhân, người thân thích của họ có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe;

b) Giữ bí mật về nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của nạn nhân và người thân thích của họ;

c) Các biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của pháp luật;

d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

2. Chính phủ quy định chi tiết về việc bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

Ngoài ra, Điều 31 Luật phòng, chống buôn bán người cũng quy định về việc bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân, cụ thể:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin về nạn nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Tòa án xem xét, quyết định việc xét xử kín đối với vụ án mua bán người theo yêu cầu của nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân.

tin đã đăng