Nợ đọng xây dựng nông thôn mới giảm trên 9.000 tỷ đồng

Chiều 5.1, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban quý IV năm 2018 của Ban chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 -  2020”.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng – Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2017, ngân sách trung ương bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) là  9.259 tỷ đồng. 

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương tính đến hết 30/11/2017, tổng số nợ xây dựng cơ bản thực hiện Chương trình NTM còn khoảng 5.845 tỷ đồng, giảm 9.373 tỷ đồng, tương đương 61,1% so với tháng 1/2016. Trong đó, có 27 tỉnh không có nợ xây dựng cơ bản.

Đặc biệt, một số tỉnh nằm trong 10 địa phương có số nợ lớn nhất cả nước vào thời điểm tháng 1/2016 thì đến nay đã hoàn toàn xử lý xong nợ như Bắc Ninh, Hải Dương. Hay như huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến tháng 1/2016 còn nợ xây dựng cơ bản 398 tỷ đồng, song nay đã cơ bản xử lý xong nợ và đang được Hội đồng thẩm định Trung ương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận đạt chuẩn NTM.

Như vậy, nếu các tỉnh tiếp tục duy trì được tiến độ như hiện nay thì khả năng sẽ hoàn thành việc xử lý nợ theo đúng yêu cầu của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, một số tỉnh có tổng mức nợ lớn như Hà Nam 598,7 tỷ đồng, Thanh Hóa 559,5 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 470 tỷ đồng... nhưng kết quả xử lý trong năm 2016 và 2017 còn chậm. Nếu các địa phương này không có các giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới thì sẽ khó đảm bảo về tiến độ theo quy định của Quốc hội. Hơn nữa, một số địa phương vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích, vận động nguồn lực sai quy định....

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã nhấn mạnh 4 nội dung đạt được trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU. Đó là, trong phát triển nông nghiệp, các huyện, thị xã đã tập trung xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp và đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ nông dân.

Trong xây dựng NTM, năm 2017, Hà Nội có thêm 2 huyện Thanh Trì và Hoài Đức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số huyện đạt chuẩn lên 4 và 255/386 xã (chiếm 66,06%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM.

Với tiêu chí đạt chuẩn ngày càng cao, cách chấm điểm chặt chẽ và không có chuyện cho "nợ" tiêu chí nên những kết quả đạt được trên là sự cố gắng, nỗ lực của quận, huyện, đặc biệt là sự đầu tư nguồn lực của thành phố. Riêng năm 2017, tổng kinh phí huy động là gần 9.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố đã bố trí 250 tỷ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố giải quyết cho vay đến đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Qua đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương 12 quận nội thành đã có hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí là 228,544 tỷ đồng.

tin đã đăng