Quy chế tuyển sinh "mở"

Thời gian tuyển sinh có thể một hoặc nhiều lần trong năm theo chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, hình thức tuyển sinh đa dạng phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh… là quy định "mở" nhằm thu hút đông đảo học sinh trong quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017.

Tuyển sinh 2,2 triệu chỉ tiêu

Theo báo cáo của Tổng cục Dạy nghề, chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng năm 2017 là 2,2 triệu người, trong đó, chỉ tiêu cao đẳng, trung cấp là 540 nghìn người, trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 1,66 triệu người. Đặc biệt, hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn là 600 ngàn người và hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật khoảng  200 ngàn người.

Tổ chức thi tốt nghiệp theo các trình độ đào tạo cho 1,931 triệu người trong đó cao đẳng, trung cấp khoảng 450 nghìn người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 1,481 triệu người.

Tổng cục Dạy nghề không phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh, mà căn cứ vào trình độ và năng lực tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo có việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trên 70%.

Hiệu trưởng các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm và được phép linh hoạt giữa hai trình độ trong cùng ngành, nghề đào tạo của trường, nhưng phải đảm bảo tiêu chí tỉ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa của từng ngành, nghề đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo.

Điểm mới “hút” thí sinh

Theo Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TB&XH giao quyền “tự chủ” cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh nên rất linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Vì vậy, thời gian tuyển sinh có thể một hoặc nhiều lần trong năm theo chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định. Tùy vào năng lực của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đó đưa ra những quyết định số lần tuyển sinh trong năm. Tuy nhiên, tuyển sinh tập trung vào giai đoạn sau khi tốt nghiệp THPT.

Hiện nay, quy chế tuyển sinh với trình độ trung cấp, cao đẳng áp dụng 3 hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Theo ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, điểm mới trong hình thức xét tuyển hồ sơ, các em học sinh đã tốt nghiệp THCS đăng ký học trung cấp sẽ có thể có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là các em chỉ học chuyên môn, không cần phải học văn hóa để ra trường có thể đi làm ngay. Lựa chọn thứ 2 là các em có thể học thêm bổ túc văn hóa. Những em học bổ túc văn hóa thì sau khi tốt nghiệp sẽ có 2 bằng, một bằng tốt nghiệp trung cấp và một bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa.

Năm nay, quy chế mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo rộng mở, tạo nhiều cơ hội cho thí sinh trúng tuyển đại học hơn. Với tâm lý trọng bằng cấp, đây là thách thức đối với tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Đánh giá về vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Cao Văn Sâm cho biết: “Tuyển sinh là việc làm thường xuyên của bất cứ cơ sở giáo dục nào kể cả cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Về lâu dài, thị trường vẫn là điều tiết. Theo khảo sát, hầu hết doanh nghiệp cho thấy 95% lao động trực tiếp, 5% lao động gián tiếp (áp dụng công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý). Như vậy, 95% lao động trực tiếp có trình độ thông qua đào tạo nghề. Nếu chúng ta “đào tạo ngược” sẽ tiếp tục lãng phí đối với đào tạo chất lượng cao”.

Theo ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề: “Đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất theo kinh doanh, gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động. Các doanh nghiệp phải tự vận động, cam kết hình thành những bộ phận đào tạo tại doanh nghiệp, doanh nghiệp tham gia đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Doanh nghiệp kết hợp 3 cấp độ: Hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực; gắn kết với họ nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất sản phẩm, hoạt động dịch vụ gắn đào tạo phát triển kỹ năng cho người học".

 

 

 

HOA LÊ

tin đã đăng