Xây dựng nông thôn mới ở thị xã Sơn Tây: Nông nghiệp là trọng tâm

Tính đến thời điểm này, thị xã Sơn Tây đã có 5/6 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, việc xác định nông nghiệp là trọng tâm trong xây dựng NTM giúp thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng.

Ứng dụng mô hình sản xuất công nghệ cao

Quá trình xây dựng nông thôn mới, cùng với tập trung phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, thị xã Sơn Tây xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2016 đến nay, Thị xã đã tiếp nhận và tổ chức xét duyệt cho 56 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhờ đó, đã chuyển đổi được 82,4ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng rau an toàn là 11,21ha; diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả là 4,5ha; diện tích chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi xa khu dân cư là 1,5ha; diện tích chuyển đổi sang hoa, cây cảnh là 15,5ha... 

Nhờ phối hợp với các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đến nay thị xã đã xây dựng được mô hình trồng dưa lưới, mỗi năm thu hoạch 3 vụ, lợi nhuận ước đạt 600 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, địa phương còn phát triển thương hiệu nông sản gà Mía Sơn Tây.

Đến nay, thị xã Sơn Tây đã giảm 1,07% tổng số hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 16,4 triệu đồng năm 2010 lên 35,8 triệu đồng năm 2017; 95% các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Cũng nhờ tập trung phát triển kinh tế, đến hết năm 2017 toàn thị xã có 5/6 xã (chiếm 83,33%) đạt chuẩn NTM (Cổ Đông, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn). Xã Kim Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 đạt và cơ bản đạt 15/19 tiêu chí.

Thị xã Sơn Tây xây dựng thương hiệu gà Mía để nâng cao giá trị hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Vào cuộc đồng bộ

Để đạt được những thành quả cụ thể trong xây dựng NTM, thị xã Sơn Tây đã rà soát hiện trạng đến từng thôn, từng ngành. Đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn, từng năm và đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Từ năm 2012 đến nay, đã đầu tư 186 tỷ đồng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân. 

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong xây dựng NTM ở thị xã Sơn Tây không chỉ là sự vào cuộc của chính quyền mà còn thể hiện tính chủ động của nhân dân, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, luôn nhiệt tình tham gia phong trào xây dựng NTM làm cho phong trào này ngày càng lớn mạnh.

Hiện nay, Thị xã đang vận động UBND 6 xã chủ động phối hợp, triển khai các mô hình khuyến nông đang cho thấy tín hiệu tích cực như: Sản xuất hoa Chi Mai thế trồng chậu; nuôi cá rô phi giống mới; chăn nuôi gà Mía thả vườn theo hướng an toàn sinh học; trồng măng tây ứng dụng công nghệ tưới phun mưa,…

Bên cạnh đó, sẽ tập trung phát triển thương hiệu gà Mía, tiến tới xây dựng thành công nhãn hiệu “Mật ong Kim Sơn”. Cùng với huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất, cần tranh thủ tối đa những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị.

 

 

Hoàng Anh

tin đã đăng