Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Xuyên và Thường Tín: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là ý kiến của ông Lê Thiết Cương – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội nhằm đảm bảo thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội. Theo đó, huyện Phú Xuyên và Thường Tín cần tiếp tục đẩy mạng tuyên truyền phong trào xây dựng NTM, phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Vừa qua, tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM Thành phố Hà Nội đã kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân” tại huyện Phú Xuyên và Thường Tín.

Tại huyện Phú Xuyên, tổ công tác đánh giá địa phương đã tạo điều kiện hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, năm 2017, thu nhập bình quân đạt 35,8 triệu đồng/người/năm. Đáng chú ý, nhiều giống cây, con có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất tại địa phương như cây măng tây,  rau cần,… Các mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã: Chuyên Mỹ, Tri Trung, Hoàng Long. Từ các mô hình sản xuất hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 4,8% xuống còn 3,06% vào cuối năm 2017.

 

Ngoài phát triển kinh tế, huyện cũng tập trung phát triển y tế, văn hóa giáo dục. Hiện có 21/26 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 84%. Từ năm 2016 đến nay, huyện đầu tư khoảng 909 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó, nguồn vốn người dân đóng góp khoảng 13,6 tỷ đồng.

Tại huyện Thường Tín, địa phương đã ban hành các chính sách, áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư đối mới một số công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn; Hỗ trợ vật tư để xây dựng đường làng, ngõ xóm. Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2017 đến quý 1 năm 2018 là 51,1 tỷ đồng. Hàng năm, huyện Thường Tín có chính sách hỗ trợ cho các vụ sản xuất đại trà, hỗ trợ giá giống và vật tư cho mô hình khảo nghiệm giống mới, mô hình mượn ruộng bỏ cộ để sản xuất, mô hình cơ giới hóa… với kinh phí 10,45 tỷ đồng.

 

Riêng đối với việc đầu tư xây dựng NTM, huyện đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức các lớp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM. Trong năm 2016 - 2017, đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho 1.452 lượt người. Các lớp tập huấn đã bổ sung thêm kiến thức về lý luận và thực tiễn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM. Ngoài tổ chức các lớp tập huấn, huyện cũng tiến hành tổ chức 35 lượt kiểm tra, đôn đốc các xã đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Tính đến nay huyện Thường Tín đã có 19/28 xã đạt chuẩn NTM, huyện đang phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn trong năm 2018.

 

 

Quang Minh

tin đã đăng