Video: Sư tử bị “knockout” trước đòn phản công dũng mãnh của hươu cao cổ

Chủ động tấn công hươu cao cổ nhưng con sư tử cái lại bị quật ngã và liên tiếp dính những cú đạp trời giáng của hươu cao cổ.


Bảo Toàn (Tổng hợp)

tin đã đăng