Mô tả công việc

Ngành nghề: Tài chính/Đầu tư

Cấp bậc: Chuyên viên

Mô tả công việc: *Phân tích Kết quả Sản xuất Kinh doanh:
Phân tích các biến động về doanh thu & chi phí trong kỳ, nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD của Công ty;
Phân tích lợi nhuận, phân tích các rủi ro trong SXKD;
Đề xuất cho Ban điều hành về các giải pháp kiểm soát chi phí SXKD, kiểm soát các rủi ro đảm bảo hiệu quả;
*Phân tích Đầu tư:
Phân tích, đánh giá, thẩm định các phương án dự án đầu tư, nhân định những rủi ro đầu tư & kiểm tra kết quả thực hiện;
Phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư, hiệu quả tài chính đầu tư;
Phân tích các hợp đồng đầu tư mua bán tài sản, hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết (mua bán công ty);
Tư vấn cho Ban điều hành các vấn đề liên quan tới chiến lược đầu tư, kiểm soát chi phí đầu tư, kiểm soát các rủi ro;
*Phân tích Tài chính:
Phân tích về tình hình tài chính trên thị trường, tình hình tài chính doanh nghiệp cho cấp quản lý;
Phân tích dòng tiền & lưu đồ tiền tệ; Biến động tài chính giữa thực tế và ngân sách đã hoạch định;
Xây dựng & triển khai thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách trong ngắn hạn và dài hạn;
Tư vấn cho Ban điều hành các vấn đề về tài chính;
Phân tích công tác quản lý tài sản – nguồn vốn Công ty như: Công tác thu – chi tiền mặt; Công tác quản lý bán hàng – thu vốn – kiểm soát nợ; Công tác quản lý hàng tồn kho; Công tác mua sắm tài sản; Các khoản vay, nợ; Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh… Thiết lập hệ thống kiểm soát tài sản;
Chịu trách nhiệm về BCTC hàng tháng, quý, hàng năm.

Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành Kế toán; Kiểm toán; Tài chính;
Thành thạo về nghiệp vụ tài chính, am hiểu về tài chính, đầu tư, nắm vững chế độ tài chính;
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định;
Có kiến thức cơ bản về quy trình SXKD trong công ty.

Mức lương Thỏa thuận

Chế độ quyền lợi khác: Mức lương: Thỏa thuận, cạch tranh;
Chế độ phúc lợi: Hấp dẫn, nhiều chế độ ưu đãi;
Quyền lợi khác: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Người liên hệ: Trần Đức Công

Số điện thoại liên hệ: 0918183393

Email liên hệ: congtd@thaihung.vn

Hạn nộp HS: 14/03/2019

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 18  đến 55

Giới tính:

Trình độ: Cao đẳng

Kinh nghiệm:

Yêu cầu khác: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://tuyendung.thaihung.vn/

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.