Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Kỹ Sư

Trình độ ngoại ngữ: Không

Trình độ tin học: A

Ngành nghề đào tạo: Xây dựng

Kinh nghiệm làm việc: - Phân công công việc nhân viên giao nhận thực hiện giao và lấy hàng hóa theo yêu cầu công việc, đảm bảo các đơn hàng được giao cho khách hàng đúng leadtime ,thực hiện đúng quy định quy trình công ty và đảm bảo SLA đơn hàng - Xây dựng và quản lý đội ngũ giao nhận chuyên nghiệp luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa theo tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. - Sát chặt chẽ việc giao lấy hàng khi chưa hoàn thành quy trình định, đặc biệt những trường hợp ghi nhân việc giao nhận có thể gặp kh


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm

Cấp bậc mong muốn: Trưởng nhóm/Giám sát

Chuyên môn mong muốn: Giao nhận, vận chuyển, Quản lý kho/thủ kho, Kho vận

Mức lương mong muốn: 10tr - 15tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Khác

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2019

Mô tả thêm: