Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Sinh viên

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn - Tốt

Trình độ tin học: Tốt

Ngành nghề đào tạo: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc: Đã từng có kinh nghiệm làm nhân viên phục vụ


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên - Quản lý

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Việc làm cho sinh viên, Bán lẻ/Bán sỉ, Công nghệ thông tin

Mức lương mong muốn: 3tr - 5tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Doanh nghiệp tư nhân

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 14/01/2019

Mô tả thêm: