Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo: Khoa học và công nghệ vật liệu

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Mới tốt nghiệp/Thực tập sinh

Chuyên môn mong muốn: Mới tốt nghiệp

Mức lương mong muốn: 5tr - 7tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/08/2019

Mô tả thêm: