Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Anh - Mỹ

Trình độ tin học: Văn phòng

Ngành nghề đào tạo: Kinh tế đối ngoại

Kinh nghiệm làm việc: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LOGISTICS VẬN TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ CHUYỂN PHÁT NHANH, HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Giám đốc điều hành / Giám đốc chi nhánh

Cấp bậc mong muốn: Giám đốc

Chuyên môn mong muốn: Cấp quản lý điều hành, Nhân sự, Dịch vụ khách hàng

Mức lương mong muốn: 30tr - 50tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty cổ phần

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 31/08/2018

Mô tả thêm: