Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Trung cấp

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Trung học

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Cấp quản lý điều hành, Cấp quản lý điều hành, Cấp quản lý điều hành

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/08/2019

Mô tả thêm: