Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: English

Trình độ tin học: B

Ngành nghề đào tạo: Kế toán tài chính

Kinh nghiệm làm việc: -Experience: 7 years • Establish internal accountant report exactly and timely, • Responsible for cash flow, cash fund, bank money ...Daily report - monthly report- summary year report, • Perform export contracts, domestic contracts, shipping status and LC / TT receivables, • Tracking garment quantity stock between actual and document quantity-> Complete revenue report, • Responsible for checking salary, insurance monthly, • Establish expense payable and planning payment , • Establi


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Chief Accountant /general Accountant

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán, Kế toán/ Kiểm toán, Dệt may/Da giày

Mức lương mong muốn: 15tr - 30tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Địa danh mong muốn: Bình Dương, Bình Dương, Bình Dương

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 12/02/2019

Mô tả thêm: Quá trình bản thân/Background :
- From 2008 to 2011 : Studied at Binh Duong University (The first Intermediate school).
- From 2011 to 2014 : Studied at Tra Vinh University
- From 2011 to 2014 : Working at the NB Nam Phuong Company (Nobland 5)
_ Accounting dept.
• General Director is : MR NAM SUNG HO
• Scope of business : Production, processing garments
- From 2014 until 2018 : Working at the Gibaeksports Vietnam Company (Former name is ShinShin Vietnam Company) – Accounting dept.
• General Director is : MR SHIN CHUL HO
• Scope of business : Production, processing garments