Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Trung cấp

Trình độ tin học: Thành thạo

Ngành nghề đào tạo: Quản lý

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Chuyên viên

Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên

Chuyên môn mong muốn: Giáo dục/Đào tạo, Internet/Online Media, Kỹ thuật ứng dụng

Mức lương mong muốn: 7tr - 10tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Khác

Địa danh mong muốn: Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/08/2018

Mô tả thêm: