Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: khá

Trình độ tin học: thành thạo

Ngành nghề đào tạo: kế hoạch và phát triển

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: nhân viên kinh doanh bất động sản

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Bất động sản, Marketing - PR, Tiếp thị-Quảng cáo

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty cổ phần

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Hưng Yên, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 20/07/2019

Mô tả thêm: