Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Kỹ Sư

Trình độ ngoại ngữ: A2

Trình độ tin học: cơ bản

Ngành nghề đào tạo: công nghệ thực phẩm

Kinh nghiệm làm việc: chưa có kinh nghiệm


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: KCS, Nhân viên văn phòng

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Công nghệ thực phẩm, Hành chính - Văn phòng

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/09/2019

Mô tả thêm: