Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: sơ cấp

Trình độ tin học: trung cấp

Ngành nghề đào tạo: Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm làm việc: đã có 1 năm làm việc tại Công Ty TNHH MTV Nông Công Nghiệp 3/2


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Kế toán viên

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán

Mức lương mong muốn: 5tr - 7tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Nghệ An

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/08/2015

Mô tả thêm: