Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Phổ thông trung học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Trung học

Trình độ ngoại ngữ: Normal

Trình độ tin học: Normal

Ngành nghề đào tạo: Công nhân

Kinh nghiệm làm việc: 5 năm


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Công nhân/ Công nhân kỹ thuật

Chuyên môn mong muốn: Sản Xuất

Mức lương mong muốn: 7tr - 10tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Bắc Ninh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2019

Mô tả thêm: