Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Trên Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Thạc Sĩ

Trình độ ngoại ngữ: Anh c

Trình độ tin học: B

Ngành nghề đào tạo: Thạc sỹ kỹ thuật trắc địa bản đồ

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Trưởng nhóm/Giám sát

Chuyên môn mong muốn: Kỹ thuật, Dầu khí - Hóa chất, Xây dựng

Mức lương mong muốn: 10tr - 15tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty cổ phần

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Hà Nội, Hà Tây

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/01/2016

Mô tả thêm: