Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Trưởng phòng kinh doanh

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 20/07/2018

Mô tả thêm: