Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: không

Trình độ tin học: khá

Ngành nghề đào tạo: Luật Kinh Tế

Kinh nghiệm làm việc: từng làm bên mảng dịch vụ khách hàng trong thời gian đi học. có kinh nghiệm về tuyển dụng


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: nhân viên

Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên

Chuyên môn mong muốn: Nhân sự, Giảng viên Quản trị KD, Truyền thông đa phương tiện, Luật, Tư vấn/Chăm sóc khách hàng

Mức lương mong muốn: 5tr - 7tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty cổ phần

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 11/02/2019

Mô tả thêm: Bản thân là người ham học hỏi, có chí cầu tiến, chịu được áp lực công việc