Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: tiếng anh

Trình độ tin học: văn phòng

Ngành nghề đào tạo: kinh doanh thương mại

Kinh nghiệm làm việc: • Kiểm soát tình hình hàng hóa, thu chi tiền mặt, đối chiếu công nợ, giao dịch với khách hàng. • Kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý; giao dịch với ngân hàng và đối tác • Viết hóa đơn, chứng từ, kiểm soát tình hình hàng hóa dịch vụ và tiền mặt. • Sử dụng phần mềm Fast accounting • Lập các thông báo, hợp đồng, tờ trình, quyết định, hợp đồng nhân viên trình giám đốc ký duyệt. • Theo dõi, chấm công nhân viên khối văn phòng, tổng hợp công hàng tháng các hạng mục. Lập bảng lương và thanh toán lư


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: nhân viên

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán, Hành chính - Văn phòng, Kho vận

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Doanh nghiệp tư nhân

Địa danh mong muốn: Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2018

Mô tả thêm: