Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 710

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, Proshow, Photoshop...

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên

Chuyên môn mong muốn: Nhân sự

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Hải Phòng

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/07/2019

Mô tả thêm: