Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: 12/12

Trình độ tin học: 12/12

Ngành nghề đào tạo: Sale

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Bán lẻ/Bán sỉ, Bán hàng kỹ thuật, Bán hàng kỹ thuật

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Doanh nghiệp tư nhân

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 30/07/2019

Mô tả thêm: Cung cấp các dòng van giá rẻ truy cập https://vannuochanoi.vn