Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Cao đẳng

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Từ Cao đẳng trở lên

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Trình độ tin học: tốt

Ngành nghề đào tạo: Kế toán

Kinh nghiệm làm việc: Kế toán công trình, quản lý ca máy, nhân công trên công trình, tìm kiếm NCC vật tư phù hợp với tiêu chuẩn dự án, QC, làm thanh toán với nhà thầu chính và nhà thầu phu, quản lý vật tư xuất nhập trên công trình, có kinh nghiệm về an toàn trên công trình cũng như là về hồ sơ an toàn và máy móc thực hiện trên công trình, và quản lý một số hồ sơ khác với nhà thầu chính.....


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Hành chính - Văn phòng, Kế toán/ Kiểm toán, Xây dựng

Mức lương mong muốn: 10tr - 15tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Địa danh mong muốn: Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/03/2019

Mô tả thêm: