Giới thiệu bộ sách “Thuyết trí thông minh đa diện“

Ngày 21.4, Wyeth Nutrition với nhãn hàng S-26® Promise® GOLD® phối hợp Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Phát Triển Tiềm Năng Con Người (IPD) giới thiệu bộ sách “Thuyết Trí Thông Minh Đa Diện”. Bộ sách nhằm góp phần giúp cha mẹ hiểu và định hướng tốt cho sự phát triển của con mình. 

Bộ sách được biên soan bởi PGS, TS, NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh, với chủ đề chính là định nghĩa về thuyết Thông Minh Đa Diện, đưa ra cách giáo dục hiện đại cho từng trí thông minh giúp trẻ phát triển toàn diện. Nội dung của sách chỉ ra rằng: trái với tâm lý của các bậc cha mẹ hiện nay thường nghĩ thông minh phải là logic, toán học…, mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng phát triển nhiều loại trí thông minh khác nhau. 

Mỗi cuốn sách mô tả chi tiết định nghĩa của mỗi loại trí thông minh cũng như cách thức thúc đẩy trẻ phát triển từng loại trí thông minh đó. Bộ sách cũng đưa ra các lời khuyên về chế độ dinh dưỡng mà trẻ cần thiết cho sự phát triển tối ưu để có một nền tảng cho sự phát triển vượt trội và dẫn đầu. Các bậc phụ huynh sẽ được tặng sách miễn phí thông qua việc tham gia website www.thongminhdadien.vn, làm bài trắc nghiệm để hiểu trí thông minh vượt trội của trẻ.

M.TH


M.TH

tin đã đăng