Infographic: Hiroshima - Nagasaki những ngày tháng kinh hoàng

Đúng 72 năm trước, Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, mở ra chương đau thương và đen tối trong lịch sử nhân loại. Những gì đã xảy ra mãi mãi đeo đẳng nước Nhật và thế giới. 

 

 

 

Văn Thắng

tin đã đăng