Bắc Ninh: Giảm thất nghiệp, tăng số người được giải quyết việc làm mới

Với nhiều mục tiêu quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp giai đoạn 201 – 2020, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Ninh đã phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

Theo đó, xây dựng kế hoạch, điều tra, thu thập lưu trữ thông tin thị trường lao động; thẩm định hồ sơ hỗ trợ đào tạo sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm đối với công tác tạo nguồn lao động, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động… Đến hết tháng 6.2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 13.500 lao động (đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra); phê duyệt 230 dự án cho vay giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 3,0%.

Để nâng cao chất lượng kết nối cung – cầu lao động, ngành LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Theo đó, các cơ sở giáo dục có định hướng rõ ràng hơn về xu thế, đòi hỏi của thị trường, từ đó đào tạo nhân lực theo yêu cầu mới.

 

Lam Giang

tin đã đăng