Bệnh Viện K Tuyển Dụng 351 Viên Chức (Kế Toán, Cán Sự, Chuyên Viên, Bác Sỹ,...)

Bệnh viện K dự kiến xét tuyển viên chức năm 2018 vào tháng 7/2018, cụ thể như sau:

Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 351 chỉ tiêu

Trong đó: 

– Bác sĩ: 67

– Điều dưỡng: 159

– Kỹ thuật y: 29

– Dược sĩ: 11

– Dinh dưỡng: 7

– Chuyên viên: 43

– Kỹ sư: 11

– Kế toán viên: 18

– Kế toán cao đẳng 1

– Cán sự: 5

***Tệp đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển

tin đã đăng