Con số ấn tượng sau 10 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở Việt Nam được giao cho hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) thuộc Sở LĐTBXH triển khai thực hiện từ năm 2009. Khép lại chặng đường 10 năm đã đi qua, nhiều con số ấn tượng đã được ghi nhận.  

Chính sách BHTN là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội; là công cụ quản trị thị trường lao động. Thông qua vai trò chủ động và thụ động nhằm rút ngắn thời gian thất nghiệp của người lao động, thời gian tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; giảm thiệt hại cho xã hội do việc làm trống không có người đảm nhận hoặc lao động không được sử dụng vì không có việc làm hoặc không có kỹ năng cần thiết để đảm nhận vị trí việc làm; giúp thị trường lao động vận hành hiệu quả hơn.  

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHTN đã được quan tâm, từng bước được đổi mới đa dạng hơn về hình thức và nội dung. Nhiều kênh thông tin được cập nhật để người lao động, người sử dụng lao động có thể được tiếp cận thông tin về chính sách BHTN. 

Nếu năm 2009 mới chỉ có 5.993.300 người tham gia BHTN thì tới năm 2015 (năm đầu tiên Luật Việc làm có hiệu lực) đã có 10.308.180 người tham gia. Sau 10 năm, con số này đã tăng lên thành 12.680.173 người (năm 2018). Tổng số tiền thu BHTN không ngừng tăng qua các năm. Từ 3.510 tỷ đồng (năm 2009) lên 15.531 tỷ đồng (năm 2018). Tính đến thời điểm năm 2018, bình quân tiền đóng BHTN hàng tháng của người lao động là 4.937.117 đồng. 

Báo cáo từ các địa phương gửi về cho thấy, số người có quyết định hưởng TCTN có xu hướng tăng hàng năm. Năm 2010 chỉ có 156.765 người có quyết định hưởng TCTN, năm 2015 có 526.309 người, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Từ khi Luật Việc làm có hiệu lực, với việc thay đổi cách tính thời gian hưởng BHTN, tỷ lệ tăng số người có quyết định hưởng TCTN giai đoạn 2015 – 2018 là khá ổn định. Tỷ lệ bình quân là 12,5%. 100% người lao động hưởng TCTN đều được cơ quan BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể khám chữa bệnh và sớm trở lại thị trường lao động. 

Song song với việc giải quyết hưởng TCTN, các TTDVVL còn chú trọng đa dạng hóa các hình thức và cải tiến quy trình thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Nhờ đó, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm có xu hướng tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng TCTN. 

Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm cho biết, “96,8% số người hưởng TCTN là đã được tư vấn giới thiệu việc làm. Những năm gần đây, người lao động khi đến các TTDVVL được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm và được cung cấp thông tin thị trường lao động nên đã quay trở lại thị trường lao động.  Ấn tượng, có những trung tâm có đến hàng trăm người sau khi được tư vấn, giới thiệu việc làm đã không nộp hồ sơ hưởng TCTN nữa”. 

“Nếu năm 2010 có 125.562 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, đến năm 2015 là 463.859 lượt người (tăng 3,6 lần so với năm 2010) thì đến năm 2018, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.390.429 lượt người tăng hơn 10 lần so với số người được tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2010” – ông Trung nói.   

Bên cạnh đó, tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được tổ chức để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2010 chỉ có 270 người được hỗ trợ học nghề, đến năm 2018 con số này là 37.977 người. Một số địa phương có số người được hỗ trợ học nghề cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ước kết dư Quỹ BHTN tính đến cuối năm 2018 là 79.073 tỷ đồng. Dự báo đến năm 2020, Quỹ BHTN vẫn đảm bảo an toàn.


Trần Kiều

tin đã đăng