Công ty XM Vicem Hải Phòng thông báo mời thầu

- Tên Bên mời thầu: Công ty xi măng Vicem Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy khoan đá thủy lực tự hành bánh xích (01 chiếc) và phụ tùng khoan 2.000 giờ (01 bộ) thuộc dự án ĐTXD công trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng phần sâu mỏ Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 - Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng phần sâu mỏ Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 - Nguồn vốn: Ngân sách đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng

 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 - Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ, ngày 4 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án – Công ty xi măng Vicem Hải Phòng tại Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

 - Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án – Công ty xi măng Vicem Hải Phòng tại Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

+ Điện thoại/Fax: 0225.3875365

 - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 4 tháng 6 năm 2018.

 - Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu VN đồng).

   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 4 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Công ty xi măng Vicem Hải Phòng (phòng họp 3.1).

  Công ty xi măng Vicem Hải Phòng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

tin đã đăng