Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2020 có nhu cầu tiếp nhận công chức

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận công chức năm 2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2020 có nhu cầu tiếp nhập công chức, cụ thể như sau:

1.    Chỉ tiêu: 08 người

Đơn vị                                         Số lượng          Vị trí cần tiếp nhận

1

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

01

Chuyên viên Quản lýcông tác văn thư, lưu trữ

2

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

01

01 Chuyên viên hợp tác quốc tế (tiếng Nga hoặc tiếng Anh)

3

Phòng Kế hoạch - Tài chính

01

Chuyên viên kế hoạch tài c hính (chuyên ngành thống kê)

4

Phòng Tổ chức - Cán bộ

01

Chuyên viên tổ chức cán bộ

5

Văn phòng Cục

04

- 01 Chuyên viên kế toán;

- 01 Kỹ sư CNTT;

- 01 Chuyên viên văn thư;

- 01 Chuyên viên lưu trữ.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu vị trị việc làm và có nguyện vọng chuyển công tác về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 09/10/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. ĐT 0243 832 7006

Thông tin chi tiết tại Thông báo số 891/VTLTNN-TCCB ngày 04/9/2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đăng tài trên Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước https://luutru.gov.vn/.

 

tin đã đăng