Cục Việc làm triển khai nhiều nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới

Trong tháng 6.2019, Cục Việc làm (Bộ LĐTB&XH) sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tiếp nối những kết quả ấn tượng đã đạt được trong 5 tháng đầu năm, trong tháng 6.2019, Cục Việc làm sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng dự thảo các văn bản: Nghiên cứu, xây dựng dự thảo kế hoạch, hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hoạt động Cục Việc làm

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định quy định danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án báo cung – cầu lao động. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường lao động giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Về lĩnh vực việc làm: Tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019; tổng hợp, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

 

Về thông tin thị trường lao động: Triển khai các hoạt động của dự án phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019. Tiếp tục báo cáo tổng hợp hoạt động dịch vụ việc làm của các Trung tâm và định hướng hoạt động dịch vụ việc làm trong thời gian tới. Tiếp tục xây dựng các báo cáo về thông tin thị trường lao động. 

Về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Về công tác quản lý lao động: Tiếp tục theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về tình hình lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

tin đã đăng