Đà Nẵng: Gần 24.500 lao động được giải quyết việc làm trong 8 tháng đầu năm 2018

Để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thời gian qua Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng phối hợp nhiều hình thức như tổ chức các phiên giao dịch việc làm di động, định kỳ nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Song song đó, đưa vào vận hành website “Người tìm việc, việc tìm người” và chú trọng vào việc xây dựng, tuyên truyền về các mô hình giải quyết việc làm đã góp phần hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm ở địa phương. Kết quả, hàng năm các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 31.300 lao động. Riêng 8 tháng đầu năm 2018, thành phố đã giải quyết việc làm cho 24.450 lao động, đạt 74,77% kế hoạch năm. Các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố về vấn đề giải quyết việc làm cũng đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện chính sách, các hộ nông nghiệp, nông thôn, hộ di dời, chuyển đổi do mất diện tích đất sản xuất.

Trước đó, giai đoạn 2011-2017, TP. Đà Nẵng đã tổ chức 215 phiên giao dịch việc làm với 14.467 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia, số lao động đăng ký tìm việc là gần 306.180 người. Kết quả, đã giải quyết việc làm cho 52.444 lao động.

 

Bích Thủy

tin đã đăng