Đà Nẵng: Gắn kết đào tạo với giải quyết việc làm

Năm 2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tuyển mới 54.300 học sinh, sinh viên, đạt 102,45% kế hoạch. Trong đó, trình độ cao đẳng là gần 8.950 sinh viên; trình độ trung cấp: 2.772 học sinh; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 42.580 học viên. Ngành nghề tuyển sinh đào tạo thuộc nhóm ngành/ nghề thương mại dịch vụ chiếm 66,30%, nhóm ngành/nghề công nghiệp xây dựng chiếm 32,67% và nhóm ngành/ nghề nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 1,03%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51,07%.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn phối hợp hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường THCS, THPT trên địa bàn tuyên truyền, vận động số học sinh tốt nghiệp THCS, THPT vào học nghề. Kết quả, đã có 11.813 học sinh sinh viên có hộ khẩu Đà Nẵng tham gia học nghề, chiếm 21,76% trong tổng số học sinh sinh viên được tuyển sinh năm 2018. Trong đó, có 1.380 học sinh tốt nghiệp THCS vào học Trung cấp.

Về thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù, theo Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, từ đầu năm, đơn vị đã triển khai thực hiện giao chỉ tiêu và ký kết hợp đồng đặt hàng đào tạo với 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Hội Nông dân thành phố để tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, với kinh phí đào tạo hơn 2.050 triệu đồng. Trong năm 2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Hội Nông dân đã tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 1.021 lao động nông thôn, lao động đặc thù, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của người lao động.

 

Bích Thủy

tin đã đăng