Điều chỉnh “bù” lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu từ 1.1.2018

Cách tính lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 nhằm bảo đảm tốt nguyên tắc đóng - hưởng cũng như khả năng bền vững của quỹ BHXH, tuy nhiên, quy định này đã gây thiệt thòi cho lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018. Do đó, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện “bù đắp” một phần lương hưu cho đối tượng này.

Nghỉ hưu từ 1.1.2018: giảm tới 10% lương

Theo Điều 57, Luật BHXH năm 2014, Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Như vậy, pháp luật hiện hành giao Chính phủ quy định việc điều chỉnh dựa trên mức tăng của “chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế”, không phân biệt đối tượng và mức điều chỉnh. Do đó, đây cũng là cơ sở cho việc Chính phủ điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ thời điểm ngày 1.1.2018 đến 31.12.2021.

Giả sử lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018, có 25 năm đóng BHXH thì “tỉ lệ hưởng lương hưu của năm 2018 theo Luật BHXH là 65%; tỉ lệ hưởng lương hưu của người có cùng 25 năm đóng BHXH nhưng nghỉ hưu ở năm 2017 là 75%. Mức giảm 10% trong một năm (năm 2018 so 2017). Nếu kéo giãn lộ trình giảm tỉ lệ hưởng lương hưu trong 5 năm (từ năm 2018 đến năm 2022), thì mỗi năm, lao động nữ chỉ bị giảm 2% (bằng 1/5 của 10%) so với năm trước. Như vậy, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong năm 2018 giảm 2%; 2019 giảm 4%; 2020 giảm 6%; 2021 giảm 8% và năm 2022 giảm 10%.

Chính phủ sẽ điều chỉnh “bù” số tiền tương ứng với chênh lệch lương hưu nếu tính theo Luật BHXH (10%), so với nếu thực hiện theo lộ trình như nam giới, tức là sẽ bù vào tỉ lệ hưởng lương hưu lần lượt cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2018 là 8%; năm 2019 là 6%; năm 2020 là 4%; năm 2021 là 2% và từ năm 2022 sẽ không được bù vì kết thúc lộ trình như nam giới. Tuy nhiên, cách tính trên mới chỉ là bù vào tỉ lệ hưởng lương hưu. Nếu điều chỉnh vào lương hưu thì phải tính bù ở một mức cao hơn tương ứng bằng 12,31%- nếu bắt đầu hưởng lương hưu trong năm 2018. Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn tiếp theo, mức điều chỉnh tương ứng là: Năm 2019 là 9,23%; năm 2020 là 6,15% và năm 2021 là 3,08%. Cách tính này cũng tính được mức điều chỉnh cho những trường hợp có thời gian đóng BHXH khác nhau trong khoảng từ 20 đến 29 năm 6 tháng.

Chính sách đặc biệt

Theo tờ trình của Chính phủ, số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018-2021 có từ 19 năm 6 tháng đến 20 năm đóng BHXH khoảng gần 91.600 người (năm 2018 là 20.500 người; năm 2019 là 22.100 người; năm 2020 là 23.700 người…). Như vậy, sẽ phát sinh nhu cầu kinh phí khoảng 80 tỉ đồng (năm 2018 là 27,8 tỉ đồng; năm 2019 là 23,7 tỉ đồng; năm 2020 là 18,1 tỉ đồng; năm 2021 là 10,3 tỉ đồng).

Liên quan đến vấn đề này, theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2018 đến 31.12.2021 và nguồn kinh phí thực hiện sẽ do quỹ BHXH bảo đảm.

 

Phạm Văn

tin đã đăng