Gần 777 nghìn người được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên 776,9 nghìn người lao động đã được giải quyết việc làm, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó đưa gần 67 nghìn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết khi thông tin đến báo chí về việc thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Ngoài ra, theo số liệu tổng hợp sơ bộ, 6 tháng đầu năm, các trường nghề tuyển sinh khoảng 1.081 nghìn người, đạt 48% kế hoạch; trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 112 nghìn người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 969 nghìn người. Cũng trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 200.000 lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số... được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

Người lao động được hỗ trợ học nghề.

 

Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị quý 1.2019 ước tính là 2,95% (Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê). Dự kiến 6 tháng đầu năm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm ước đạt 59,8%.

Nhằm phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động, Bộ LĐTBXH đã hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Kết quả, tính đến tháng 5.2019, cả nước có 14,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 347 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Cùng với việc rà soát, nắm tình hình nợ lương, nợ tiền tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động; năm 2019, Bộ LĐTBXH sẽ tập trung vào 3 đột phá là xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động. Đồng thời, ưu tiên 2 việc là giải quyết tồn đọng trong xác nhận, công nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em” -  Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết.

Mục tiêu trong tương lai Bộ LĐTBXH hướng tới là bảo hiểm xã hội toàn dân, đưa bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội (năm 2021 đạt khoảng 28%, đến năm 2025 là 35%, đến năm 2031 là 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Người lao động được hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm.

 

Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động.

Cùng với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; xây dựng Đề án cung - cầu lao động theo chiến lược phát triển thị trường lao động giai đoạn 2021 - 2030.  Qua đó góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động và doanh nghiệp, để người lao động ổn định cuộc sống, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

tin đã đăng